• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ahtrabzon
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.33755.3589
Euro6.05236.0765

Vakfıkebir Coğrafik yapı

İklim

İlçede kurulu meteoroloji istasyonu 1990 da kapandığından elde edilen veriler 1929-1990 yılları arasıdır. 61 yıllık rasatlar elimizde bulunmaktadır. Ancak 1990’dan sonra istasyon kapandığından son 16 yılın rasat hane verileri elimizde bulunmamaktadır. İşte bu istasyonun 1990 yılına ait verilerini burada değerlendireceğiz.

a) Sıcaklık:

Vakfıkebir’in yıllık ortalama sıcaklık verileri 21,1 0C dir . Yıllık ortalama sıcaklıkları yıl içindeki en yüksek değeri ise 27,8 0C olup bu değer ağustos ayında görülür. (Tablo-1)

Yıllık ortalama sıcaklık:

Tablo-1 de: Vakfıkebir’de Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Aylara Göre Dağılımı ( 0C)

Aylar Rasat Süresi

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

1927-1990

8.3

7.9

8.1

13.3

15.8

19.9

21.8

22.5

20.1

15.7

11.9

8.2

Tablo-1’den bakıldığında Ocak ayından Mart ayına kadar devamlı bir ısı azalışı, Nisan ayından Temmuz ayına kadar devamlı bir ısı artışı, Ağustos ayından itibaren Ocak ayına kadar devamlı bir ısı azalışı mevcuttur.

İnceleme sahamızdaki sıcaklığın seyrine etki eden ana faktör; denizin geç ısınıp geç soğumasından başka atmosfer dolaşım sisteminin bil hassa yüksek seviyelerde gösterdiğinin bir sonucudur.

En yüksek sıcaklıklar: 21.0 0C ile Ocak, 36,6 0C ile Haziran ayında olmuştur. Burada en yüksek sıcaklığın Haziran ayında olması normal bir grafik seyri takip ettiğini gösterir. Denizsellik bu sıcaklığa çok fazla etki etmemiştir.

En düşük sıcaklıklar: -5,9 ile şubat ayı 10,0 ile haziran aylarında görülmektedir.

b) Yağış:

Karadeniz’in nemli rüzgarlarına; açık olan kıyı kesimi ve dağların yüksek kesimleri bol yağış aldığı halde akarsular tarafından derin bir şekilde yarılarak dağlar arasında kalmış vadiler ve dağların güney yamaçlarının az yağış aldığı görülür. Vakfıkebir’de ortalama yağış 1242 mm dir. Akçaabat’ın 20 km batısında yer alan fener burnu kütlesinin denize dik bir şekilde inerek deniz üstünden kuzeybatı güneybatı istikametinden hareket eden nemli hava kütlelerini yükselmeye zorlaması sebebi ile fener burnunun doğusunda yer alan Akçaabat 708.7 mm yağış alır. Bu örnekte görüldüğü üzere Vakfıkebir fener burnunun batısında kalması ile yağışlı ve nemli rüzgarlara açık oluşundan yağış ortalaması yüksektir.

Tablo-2 Vakfıkebir’de Ortalama Yağış Miktarı (mm)

Aylar/Rasat Süresi

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

Yıllık

1960-1997

131.9

90.1

84.1

60.1

57.2

68.4

66.8

82.6

125.2

182.6

141.2

151.18

1242

Tablo-2 ve 3 ten anlaşılacağı üzere en fazla yağış sonbahar ve kışta düşmektedir. En az yağış ilkbaharda düşmektedir.

Tablo-3 Vakfıkebir’de Yağışın Mevsimlere Göre Dağılışı

Mevsimler

Yağış tutarı(mm)

Yüzde(%)

İlkbahar

202.3

16.2

Yaz

217.8

17.6

Sonbahar

454.4

36.2

Kış

373.8

30.0

Tablo-4 Vakfıkebir’de Yağışlı Günler Sayısı

Aylar

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

Yıllık

Yağışlı Günlerin Sayısı

12.2

10.6

10.7

10.2

9.6

8.3

7.1

7.4

9.4

11

9.8

11.2

117.5

Tablo 4’ten anlaşıldığı üzere en yağışlı günlerin %26(30.5 gün) sı ilkbaharda, %19(22.8 gün) yaz aylarında, %26 sı(30.2 gün) son baharda %29(34 gün) kış aylarında görülmektedir.

Vakfıkebir de yağışlı günlerin en fazla olduğu mevsim kış mevsimidir. En az yağışlı günlerin olduğu mevsim ise yazdır.

Tablo-5 Vakfıkebir’de Donlu Günler Sayısı

Aylar-Rasat Süresi

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

Yıllık

1964-1990

2

1.9

0.9

0.1

-

-

-

-

-

-

-

0.5

5.4

Vakfıkebir’de toplam 5.4 gün donlu (0 0C nin altına sıcaklığın düşmesi) günler görülür.

Tablo-6 Vakfıkebir’de Sisli Günler Sayısı

Aylar-Rasat Süresi

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

Yıllık

1929-1990

0.4

0.3

2.3

2.5

2.7

0.1

-

-

-

-

0.2

0.2

8.7

Vakfıkebir’de yıllık 8.7 sisli günler görülmektedir.

Tablo-7 Vakfıkebir’de Ortalama Nisbi Nemi(Bağıl Nemi)(%)

Aylar-Rasat Süresi

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

Yıllık

1929-1990

66

68

72

75

76

76

76

76

76

76

71

68

73

Vakfıkebir’de yıllık %73 bağıl nem vardır. Nisbi nemlilik yazın kıştan daha yüksektir.( Tablo-7)

Vakfıkebir ilçesinin bulutluluk oranına bakacak olursak maksimum değere ocak ayında 7.0’a çıkarken minumum değere haziran ayında 5.0’a düşer yıllık açık gün(güneşli) sayısı 70 gündür. En fazla açık günün olduğu ay 8.3 ile hazirandır. Yıllık kapalı gün(bulutlu) sayısı 163.8 dir. Kış ve ilkbaharda en fazla iken yaz ayında kapalı gün sayısı en az olur.


Doğal Bitki Örtüsü

Vakfıkebir’in kıyısından başlayıp birkaç yüz metre yüksekliklere çıkan saha dahilinde Karadeniz ve Akdeniz bitki coğrafyası “lauretum” kuşağı olarak tanımlanan bir çalı kuşağı uzanmaktadır. Örnek, defne, zeytin, vb gibi Akdeniz iklim elemanları ile kızılcık ve fındık gibi Karadeniz kökenli bitkiler ve bu çalıların alt katında oldukça zengin otsu filora yer almaktadır. (Trabzon makisi)

Köylerde ise kızılağaç, çınar, karaağaç, gürgen, meşe, kestane bulunmaktadır. Yüksek kesimlerde ise kayın, ladin, ağaçları ile kaplıdır.

Eğimli yerlerde orman açıldığı için kısmen heyelan sahaları vardır. Ormanlık sahalardaki ortalama %60-70 eğimlidir. Karadağ mevkisinde 1000m3 lük dikili kabuklu gövde ağacı bunun karşılığında 700m3 tonluk maden direği kağıtlık sanayide ve 300 siter odun elde edilmektedir.

Köylerde bulunan orman sahaları bozulmuş bir yapıdadır. Çok bozuk gürgen, çok bozuk kestane-gürgen bulunmaktadır. Gelişme çağındaki özellikle B2, B3, B-1, B3-2, C2-2 çağındaki kızıl ağaçlar bulunmaktadır.

Köylerimizde meyve ağaçları mevcuttur bunlar armut, ayva, erik, elma, dut, incir, mandalina, portakal, hurma, limon, kiraz, fındık vb gibi meyveler bulunur.

Toprak Tipleri

İlçemizde genel olarak hakim toprak tipleri kolüvyal, gri kahve rengi podzolik topraklardır.

1) Kolüvyal Topraklar (K)

Dik eğimlerin eteklerinde yer çekimi, toprak kayması, yüzey akışı veya yan dereler ile kısa mesafelerden taşınarak biriktirilmiş ve kolüvyum denen materyal üzerinde oluşmuş olan bu topraklar genç, (A) C profili topraklardır. Toprak karakteristikleri daha çok çevredeki yüksek arazi topraklarına benzemektedir.

Bu toprakların rengi, oluşturdukları materyalin rengine bağlıdır. Bünyeleri genellikle farklıdır. Eğim ve bünyeleri dolayısı ile drenajları iyidir. Tuzluluk veya alkalilik problemi göstermezler. Profildeki çakıllar, kısa mesafelerden taşındığı için köşelidir. Toprak verimliliğini değerlendirdiğimizde Azot (N): Orta, fosfor (P): Az, Potas(K): az olduğu görülmektedir.

2) Gri – Kahverengi Podzolik Topraklar (G)

Bu topraklarda podzollaşma hafiftir. Üzerindeki bitki örtüsü çoğunlukla yaprağını döken ormanlardır. Bu toprakların tipik olanlarında, yüzeylerinde ince çürümüş yaprak katı, altında 5-10 cm’ lik bir humus katı bulunur. A1 horizonu grimsi kahverengidir. A2 horizonu 12,5-30 cm kalınlıkta, gri veya sarımsı kahverengi ve pul yapıdadır. B horizonu daha ağır bünyeli, sarımsı kahverengiden kırmızımsı kahverengiye kadar değişen renkte ve çoğunlukla blok yapıdadır. Toprak reaksiyonu genellikle orta asit, humus atının reaksiyonu ise hafif asit veya nötrdür. Verimlilikleri ana maddenin bünye ve tabiatına bağlıdır. Bu toprakların verimliliklerine baktığımızda Azot (N): orta, fosfor(P): orta potas(K): az olduğu görülmektedir. Bu toprakların verimliliklerini artırmada, kireçleme ve gübreleme ile iyi sonuç alınabilir.

Beşeri Coğrafya

Vakfıkebir’de Yerleşme Şekilleri Ve Meskenler: İlçe’de yerleşmeyi iki başlık altında inceleyebiliriz.

1.Eski yerleşme şekli: İlçe geneline baktığımızda topografyaya bağlı dağınık yerleşme şekli görülür. Bir kaç evi bir arada görmek zordur. Evlerin yapımı erkek çocuk sayısına göre odaları fazla veya azdı. Tek katlı evlerin yanlarında eklenti olarak mazı, dam ve çetenler bulunur. Hatta tuvaletler dahi evin dışına eklenti olarak yapılırdı. Çift katlı evlerde ise alt alt kat hayvanların barındığı ağırlar, ikinci katta ise insanlar yaşardı. Bu tip evler olup bunun üzeri kiremit olurdu. Ahşap evler, Taş evler, Hımışlı evler* köylerde az da olsa vardır.

2. Yeni yerleşme şekli: Yığma ve betonarme evlerdir. Mesken tipleri beş altı katlı apartmanlar şekline dönmüştür. Bu evlerin alt katında veya bahçe sınırları içersinde kesinlikle ağır dam mazı bulunmaz. Tuvaletler evin içindedir.

*Hımışlı Evler: Evin iskeletini oluşturduğu birbirine çatılmış kerestelerin, araları kerpiç, taş, tuğla ile doldurularak yapılan evlere denir.


Yorumlar - Yorum Yaz


İlçelerimiz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam64
Toplam Ziyaret39976
Hava Durumu
Anlık
Yarın
14° 15° 8°